Logo Tastov

download het retourformulier

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Uiteraard dient het product in een zo oorspronkelijk mogelijke staat, onbeschadigd en indien mogelijk in de originele verpakking retour gezonden te worden. Heeft u echter meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief of het modelformulier te gebruiken welke te vinden is op www.tastov.nl. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Tevens heeft u als consument na het moment van herroeping, nogmaals 14 dagen tijd het product daadwerkelijk te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15,00 zullen bedragen.

Retourformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     

Tastov

Mistral 2

3893 CZ Zeewolde

Nederland

Telefoon: +31 (0)36 879 51 98

E-mail: contact@tastov.nl

 

Ik /Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van het/de volgende product(en) herroep/herroepen*: 

 

  

Besteld op* / ontvangen op*: 

Bestel-/Factuurnummer:

Naam:

Adres, Postcode en Woonplaats: 

 

 

Om u als consument zijnde nog beter van dienst te kunnen zijn, stellen wij het op prijs wanneer u de beweegreden van retourneren vermeldt. Uiteraard is dit vrijblijvend en derhalve geen reden tot weigering van het retour. 

 

  

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Uw handtekening:

 

 

Datum: