Logo Tastov

Shodusco vof, handelend onder de naam Tastov (KvK-nummer 69400806), hierna te noemen Tastov heet u van harte welkom op onze website www.tastov.nl.

Op het gebruik van de website (www.tastov.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Beperkte aansprakelijkheid

Tastov streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Tastov niet in voor de volledigheid,  juistheid of actualiteit van de informatie.  De op www.tastov.nl aangeboden producten en informatie worden dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De producten en informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tastov.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.tastov.nl  geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.  U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tastov.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.tastov.nl. Tastov oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Geplaatste content met daarin aanstootgevende inhoud, zoals schelden, dreigementen en andere onwenselijke uitingen, zullen door Tastov worden verwijderd. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tastov aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Tastov en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Tastov garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Tastov te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Tastov heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Tastov  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitlatingen van Tastov zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud op www.tastov.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tastov, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.